Početna | O nama | Kontakt

: Uredski program >> Zlatotisak >> Uvez metalnim šinama

Uvez metalnim šinama

Uređaji i repromaterijal za uvezivanje metalnim šinama

OPUS Atlas 150

Atlas 150

Uređaj za tzv. tvrdo uvezivanje metalnim šinama i tvrdim koricama, do 150 listova

OPUS ATLAS 300

Atlas 300

Uređaj za tzv. tvrdo uvezivanje metalnim šinama i tvrdim koricama, do 300 listova