Početna | O nama | Kontakt

Auto+ 80X cross cut 4 x 45mm

mbank40953_850_610
  • Dizajniran za male urede
  • Sa automatskim ulaganjem do 80listova odjednom, a uključujući klame i spajalice
  • Odjednom uništava do 6 listova
  • Posjeduje 20L koš sa prozirnim dijelom
  • Detekcija popunjenosti koša sa signalizacijom istog te zaustavljanja uređaja
  • Zaštita od toplinskog preopterećenjaIndikator za nezatvorena vrata uništavača
  • Sigurnosna razina 2 - križni rez 4x45 mm
  • Automatski i ručni reverse

Povratak